Ucsd Coffee là sản phẩm quần jean pha sợi cà phê nằm trong bộ sưu tập UCSD của Aaa Jeans. Aaa Jeans là thương hiệu đầu tiên ở Việt Nam đưa sợi cà phê vào trong lĩnh vực sản xuất quần jeans.