Ví passport, ví hộ chiếu da thật với có nhiều ngăn với ngăn chính đựng hộ chiếu và các ngăn phụ đựng thẻ và sim điện thoại. Đây là item thiết yếu cho những ai hay di chuyển nhiều.